Ludzie i ich pasje to  spotkania z pasjonatami i miłośnikami historii i kultury, amatorami i profesjonalistami. Jest to również sposób  promowania lokalnej działalności artystycznej, wydawniczej, lokalnej aktywności w stowarzyszeniach i fundacjach,  kolekcjonerstwa, aktywnego spędzania czasu wolnego.

Spotkania mają charakter cykliczny, edukacyjny i informacyjny. Odbywają się w formie co miesięcznych prezentacji i moderowanej dyskusji na tematy związane z historią i kulturą, której towarzyszą pokazy multimedialne lub wystawy czasowe.

Grupa docelowa: mieszkańcy Powiatu Kołobrzeskiego: młodzież, pasjonaci i miłośnicy historii i kultury, stowarzyszenia,

Spotkania stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej naszego Muzeum. Projekt Ludzie i ich Pasje  ma  przyczyniać się do integracji  społecznej  mieszkańców oraz działać na rzecz wspierania inicjatyw lokalnych. Spotkania mają wzbudzić aktywność mieszkańców gminy, wyrównać ich dostęp do kultury i edukacji kulturalnej, jednocześnie przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich należących do Powiatu Kołobrzeskiego

Organizator: Muzeum Oręża Polskiego

terminy spotkań - raz w miesiącu, czwartek

w siedzibie muzeum: Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13, sala plafonowa, I piętro

Czas trwania jednego spotkania około 2 godzin